19 maj - Martin Westin; Lätt att göra rätt? - Green Innovation Park

19 maj - Martin Westin; Lätt att göra rätt?

Välkommen till Greenspiration hour - 3 600 sekunder av inspiration

 

________________

Anmäl dig här

________________

 

**Held in Swedish**

Lätt att göra rätt?
- Nudging vs. deltagande

Att vi behöver ställa om så att samhället blir mer hållbart är vi överens om – men hur ska det gå till och hur kan människor övertygas om att bidra till omställningen?

En vanlig strategi som länge använts i Sverige är deltagande, dvs. att boende och berörda bjuds in till att aktivt delta i utformningen av sin närmiljö eller förändringar i stadsmiljön. Men på senare tid har även en alternativ strategi vuxit fram: nudging
Nudging skiljer sig från deltagande och innebär att myndigheter och organisationer förändrar den fysiska och sociala miljön i syfte att människor ska ändra sitt beteende utan att ens behöva tänka på det. Det kan till exempel handla om att placera hållbara maträtter högst på menyn eller att cykelställ förläggs nära ingången till bostadshus

Ofta presenteras medborgardeltagande och nudging som två motsatta strategier, men faktum är att de båda kan kombineras på intressanta sätt. 

  • Vilka möjligheter och begränsningar finns med de två strategierna? 

  • Vilka etiska frågor väcker nudging och deltagare? 

  • Vems kunskap ska egentligen räknas i omställning av samhället?

Välkommen till Greenspiration hour med Martin Westin, forskare i Miljökommunikation vid SLU.

 --

Martin Westin arbetar med praktiknära forskning och kombinerar forskandet med att leda dialoger om hållbarhet. Han har över 15 års erfarenhet av att leda och delta i komplexa planeringsprocesser såväl i Sverige som utomlands, bland annat i Afrika och Asien.

 

--Greenspiration hour är gratis-- 

När? 19 maj, 12.00 - 13.00

Var? Digitalt via Zoom. Vid anmälan skickas länken ut via mail.