Lunch och nya tankar om innovation inom livsmedelskedjan från Marie Gidlund från Sweden Food Arena

Välkommen till vår Greeninspiration hour 30th of March!

Föranmälan nu stängd för detta event

Vad kännetecknar livsmedelsföretag som lanserar innovationer som är nya på världsmarknaden?

Och hur kan vi bygga ett innovationssystem som stöttar företagens tillväxt?

Sweden Food Arena presenterar några insikter från sina Kunskapsrapporter samt den förstudie som just nu genomförs i samverkan med Swedish Incubators and Science Parks (SISP), RISE och Landsbygdsnätverket och handlar om hur vi tillsammans kan utveckla innovationssystemet.What are the characteristics of food companies that launch innovations that are new to the world market?

How can we build an innovation system that supports corporate growth?
Sweden Food Arena presents some insights from its studies of the food innovation system and the feasibility study that is currently being carried out in collaboration with Swedish Incubators and Science Parks (SISP), RISE and the Rural Network. The feasiblity study is about how we can together develop the innovation system.

In Swedish

Innovation i världsklass

Onsdag 30 mars, 11.30-13.00
Lättare lunch serveras från 11.30
Föredrag börjar 12.00
Föredraget är maximalt 40 min
Frågestund till kl 13.00

Plats: Green Innovation Park Uppsala, Ultuna, Ulls väg 29C

Möt: Marie Gidlund, verksamhetschef på Sweden Food Arena

Sweden Food Arena samlar företag och branschorganisationer som samverkar kring innovation och forskning i livsmedelskedjan. År 2020 lanserades livsmedelskedjans gemensamma Innovations- och forskningsagenda som samlar och tydliggör vilka utmaningar och behov av ny kunskap som företagen i livsmedelskedjan har idag.

Sweden Food Arena brings together companies and federations to collaborate on innovation and research in the food chain. In 2020, the food chain’s joint Innovation and Research Agenda was launched, which brings together and clarifies the challenges and needs for new knowledge that companies in the food chain have today.

Föranmälan senast 28 mars. Välkommen!

Frågor? Mail info@greeninnovationpark.se

Föranmälan nu stängd för detta event

Innovation i världsklass

Sweden Food Arena har under 2020-2021 presenterat ett antal kunskapsrapporter som bygger på en innovationsenkät som 1 355 företag har svarat på. Insikterna från enkäten och kartläggningarna pekar på ett antal utmaningar i innovationssystemet idag

Utmaningar i innovationssystemet idag

Insikterna från enkäten och kartläggningarna pekar på ett antal utmaningar innovationssystemet har idag.

Under våren kommer Arenan i samverkan med Swedish Incubators and Science Parks (SISP), RISE och Landsbygdsnätverket att utveckla ett antal förslag hur ett modernt innovationssystem kan utformas som möjliggör att fler livsmedelsföretag lanserar innovationer med höjd och som når en världsmarknad.

Rapporten som pdf

Green Innovation Park

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå