Vår nätverksfrukost på fredagar är nu på plats igen! Kom till oss för frukost eller via zoom och lyssna på ett kort spännande prat.

 

Den 18:a februari blir det tips om ledarskap från flygvärlden.  Ta en kopp kaffe eller te framför datorn, prata med oss och andra deltagare online och lyssna och ställ frågor till Paul Carbonnier från Carbon Coaching. Short talk börjar kl 9.

Online https://slu-se.zoom.us/j/2687482799

 

När? Fredag 18 februari

Frukost öppnar 8.30
Zoomlänk öppnar cirka 8.45
Presentation och frågestund 9.00 – 9.30  

Var? Green Innovation Park, Ulls väg 29C, Uppsala. 
Online https://slu-se.zoom.us/j/2687482799 

Möt: Paul Carbonnier från Carbon Coaching.

När kommunikationen brister i vardagen, riskerar vi förlora tid, pengar eller i värsta fall, relationer. När kommunikationen brister i flygvärlden, riskerar vi förlora väsentligt mer än så.

I flygvärlden kan bristande kommunikation och attityder få allvarliga konsekvenser. Man har därför under många decennier forskat på och utvecklat tekniker, procedurer och förhållningssätt för väl fungerande, psykologiskt trygga och säkra verksamheter. I flygvärlden är de grundläggande operativa frågeställningarna ganska enkla; Vilken är vår besättning och vilka roller har vi? Vad är vår destination – mål? Vilken färdplan behöver vi?

Att arbeta igenom de här frågeställningarna tydliggör vår destination och hur resan kan genomföras. Men inte minst vad jag, som pilot för min egen resa, kan tillföra teamet. I Carbon Coachings koncept ”Takeoff” kombineras flygvärldens verktyg och förhållningssätt till ledarskap, kommunikation och teamdynamik med klassiska modeller för ledarskap och teamutveckling. Resultatet av en bra Takeoff är enkelt! Ett team med stor psykologisk trygghet når alltid sin destination på ett säkert och effektivt sätt!

Short talk will be in Swedish,  questions in English are welcome!

When? Friday 18 February

Zoomlink opens cirka 8.45
Presentation and questions 9.00 – 9.30  

Where? Online https://slu-se.zoom.us/j/2687482799

Meet: Paul Carbonnier från Carbon Coaching.

In aviation, the basic operational issues are also quite simple; What is our crew and what roles do we have? What is our destination – goal? What flight plan do we need? Working through these areas clarifies our destination and how the journey can be carried out. But not least what I, as a pilot for my own journey, can bring to the team.

Carbon Coaching’s concept ”Takeoff” combines aviation’s tools and methods for leadership, communication and team dynamics with classic models for leadership and team development. The result of a successful Takeoff is simple! A team with great psychological safety always reaches its destination in a safe and efficient way!

 

Green Innovation Park

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå